Sakala graha Bala ninne

Mudduswami Dikshitar
Ragam- Sanmukhapriya
Talam- Rupakam